Γιάννης Μπουτάρης: Ουσιαστική, ορατή και επωφελής η σχέση με την Κίνα / Yannis Boutaris: A substantial, visible and beneficial relationship with China

Κώστας Χρηστίδης 

 

Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρείτε, δεδομένου του χρόνου σας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποιες είναι οι σχέσεις που διατηρεί η κοινωνία της Θεσσαλονίκης με την κινεζική κοινότητα της πόλης;

 

Καταρχάς έχουμε μια  δυναμική κοινότητα Κινέζων συνδημοτών, οι οποίοι με προτροπή δική μας οργανώνονται όλο και καλύτερα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει μεριμνήσει για την ανάπλαση της περιοχής, παραχωρήσαμε σχολείο για τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας για τα παιδιά τους, αλλά και για ελληνόπουλα που πιθανόν να ενδιαφέρονται. Οι Κινέζοι της πόλης μας αποτελούν σταθερούς συνομιλητές της δημοτικής Αρχής, έχουν δημιουργήσει δικά τους ταξιδιωτικά πρακτορεία - γεγονός κρίσιμο για την προσέλκυση τουριστών - ενώ μαζί τους γιορτάζουμε τα τελευταία τρία χρόνια την Κινέζικη πρωτοχρονιά με εκδηλώσεις σε όλη την πόλη.

Θεωρείτε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει η Πύλη της Κίνας στην περιοχή, μιας και δεσπόζει των Βαλκανίων;

 

Με την ολοκλήρωση του νέου διαδρόμου που θα δίνει τη δυνατότητα προσγείωσης σε μεγαλύτερα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και τις επενδύσεις που άμεσα θα γίνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θεωρούμε ότι θα μπορούμε πια να κάνουμε τη σχέση μας με την Κίνα πιο ουσιαστική, ορατή και επωφελή για την πόλη. Παράλληλα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποτελεί από το 2013 ενεργό μέλος του World Tourism Cities Federation, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού Πόλεων που δημιούργησαν οι Κινέζοι και κάθε χρόνο ταξιδεύουμε στην Κίνα με στόχο την παρουσίαση της πόλης μας, ανεβάζοντας τον δείκτη ορατότητας στη ασιατική αυτή υπερδύναμη, που είναι μια τεράστια και ισχυρή τουριστική αγορά.

Η Θεσσαλονίκη μπορεί επίσης να αποτελέσει τη  βασική πύλη εισόδου των κινεζικών προϊόντων με προορισμό τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήδη γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σοβαροί επιχειρηματίες από την Κίνα που διερευνούν την τοπική και περιφερειακή αγορά της Θεσσαλονίκης για σημαντικές τουριστικές, οικιστικές και καινοτόμες επενδύσεις. Παράλληλα, το ΑΠΘ είναι ένας από τους 25 ευρωπαϊκούς ερευνητικούς φορείς που έχει επιλεχθεί από την Κίνα για να μελετήσουν και να εφαρμόσουν το μεγάλο κινεζικό πλάνο του Δυτικού Δρόμου του Μεταξιού, «One Road – One Belt» («Ένας Δρόμος, μια Ζώνη»).

 

Ποιο είναι το προσωπικό όραμα του Γιάννη Μπουτάρη όσον αφορά τις σχέσεις με την Κίνα;

 

Συνεχίζοντας τη σκέψη μου από το προηγούμενο ερώτημά σας, θα σας έλεγα ότι τα πανεπιστήμια μας και τα ερευνητικά μας κέντρα μπορούν να αποτελέσουν έναν ακόμη πόλο ενδιαφέροντος και συνεργασίας με την κινεζική πλευρά. Να ξεκινήσουμε με ανταλλαγές - όπως για παράδειγμα τη σύσταση θερινών σχολείων - και να φτάσουμε στη δημιουργία εδρών κινεζικών μελετών, αλλά και προσέλκυσης Κινέζων φοιτητών και ερευνητών, οι οποίοι θα μελετήσουν την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προσωπικά για μένα, η Κίνα είναι επιπλέον η χώρα, όπου ο μικρότερος γιος μου έχει δημιουργήσει έναν αμπελώνα, επιχειρώντας να φτιάξει ένα κρασί με τα πρότυπα, τις μεθόδους και τις ελληνικές ποικιλίες της «Κυρ-Γιάννη» στο κινεζικό περιβάλλον. Το κρασί, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι ένα στοιχείο που θα βοηθούσε στην περαιτέρω προσέγγιση των δυο λαών.

Ποια είναι η άποψή σας για την πολιτιστική προσέγγιση, μιας και η Θεσσαλονίκη θεωρείται πρωτοπόρος πολιτιστικός χώρος στην Ελλάδα και την Ευρώπη;

 

Η πόλη μας και η περιοχή μας χαρακτηρίζονται από πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, από τις πλουσιότερες του κόσμου. Η ιστορία μας προκαλεί τον σεβασμό των Κινέζων που εκπροσωπούν επίσης έναν πανάρχαιο και θαυμαστό πολιτισμό. Αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα προσέγγισης, από τα πολλά που θα μπορούσε να διερευνήσει κάποιος: Και μόνο η αξιοποίηση της ιστορικής παρακαταθήκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε συνδυασμό με την αριστοτελική φιλοσοφία και τη σύγκρισή της με τις αρχές του κομφουκιανισμού, θα ήταν αρκετά για την οικοδόμηση ενός πλέγματος μακροχρόνιων πολιτιστικών σχέσεων και ανταλλαγών.

 

Βιογραφικό του Γιάννη Μπουτάρη: yiannis boutaris

 

Yannis Boutaris: A substantial, visible and beneficial relationship with China

 

Editor: Emily Wu

 

What is the relationship of the society of Thessaloniki has with the Chinese community of the city?

First of all, we have a dynamic community of Chinese counterparts who, on our own initiative, are getting better and better organized. The Municipality of Thessaloniki has been responsible for the regeneration of the area,  we have provided a school for the teaching of Chinese language for their children, but also for Greek children who are likely to be interested. The Chinese people of our city are constant partners of the municipal authority, have set up their own travel agencies - a fact that is crucial for attracting tourists - while celebrating the last three years Chinese New Year with events throughout the city.

Do you think that Thessaloniki can become the China’s Gateway in the region, since it is the leading city of the Balkans?

With the completion of the new airfield that will allow on larger aircrafts  to land at Macedonia Airport and the investments that will be directly made at the port of Thessaloniki, we believe that we will be able to make our relationship with China more substantial, visible and beneficial for the city. At the same time, the Municipality of Thessaloniki is an active member of the World Tourism Cities Federation, created by the Chinese, and every year we travel to China for the presentation of our city, raising the visibility rate at this Asian superpower, which is a huge and strong tourist market.

Thessaloniki can also be the main gateway to the entry of Chinese products to Southeastern Europe. We already know that there are serious Chinese entrepreneurs exploring the local and regional market in Thessaloniki for significant tourist, residential and innovative investments. At the same time, the AUTh is one of the 25 European research institutions chosen by China to study and implement the great Chinese plan of the Western Silk Road, "One Road - One Belt" .

What is Yannis Boutari's personal vision regarding the relations with China?

Continuing my thinking from your previous question, I would tell you that our universities and our research centers can be another pole of interest and cooperation with the Chinese side. Let's start with exchanges - such as setting up summer schools - and let’s get to set up of Chair of Chinese Studies, also attracting Chinese students and researchers who will study our Greek history and culture. Personally speaking, China is also the country where my youngest son has created a vineyard, trying to make a wine with the standards, methods and Greek varieties of "Kyr-Yannis" in the Chinese environment. Wine could be an element that would help to bring the two nations closer.

What is your view about the  cultural approach, since Thessaloniki is considered a pioneering cultural area in Greece and Europe?

Our city and our region are characterized by a rich cultural heritage, one of the richest in the world. Our history is respected by the Chinese who also represent an ancient and marvelous civilization. I mention just one example of approach, of the many that one could explore: The exploitation of Alexander's historical heritage, by itself, combined with Aristotelian philosophy and its comparison with the principles of Confucianism, would be enough to build a long-lasting cultural relations and exchanges network.

Επαφή

Greece-China Gate 12, Kerkyras str., Nea Erythrea, 146 71, Greece

5, Ant. Nastou str., Analipsis, Thessaloniki, 542 48, Greece.

+30-6949964326
(for texting only and we will call you back)
greecechinagate@gmail.com greecechinatv@gmail.com greecechinagate@163.com